Ilmainen toimitus kahdesta laatikosta

Käyttöehdot

ehdot

1 § Soveltamisala, määritelmät

(1) "Cold & Dog GmbH": n ja asiakkaan (jäljempänä "asiakas") väliseen liikesuhteeseen seuraavia yleisiä ehtoja sovelletaan yksinomaan tilauksen tekohetkellä voimassa olevana versiona. Asiakkaan poikkeavia ehtoja ei tunnisteta, ellei palveluntarjoaja nimenomaisesti suostu niiden voimassaoloon kirjallisesti.

(2) Asiakas on kuluttaja siltä osin kuin tilattujen toimitusten ja palvelujen tarkoitusta ei voida liittää hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammattitoimintaansa. Yrittäjänä sitä vastoin tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista kumppanuutta, joka sopimusta tehdessään toimii kaupallisessa tai itsenäisessä ammatillisessa toiminnassaan.

(3) Näitä "Cold & Dog" -yrityksen yleisiä ehtoja sovelletaan yrityksen omaan verkkokauppaan "Shopware" -tilausten yhteydessä. Teledienstegesetzin (TDG) 6 §: ssä tarkoitetut vastuulliset sopimuskumppanit ovat toimitusjohtajat Roman Krohn ja Raoul Krohn, joilla on seuraava toimipaikka:

Cold & Dog GmbH
Saatwinkler Damm 66-67
13627 Berliini

Puhelin: + 49 30 37447042
Sähköposti: post@colddog.de
Rekisterituomioistuin: Berliinin käräjäoikeus Rekisterinumero:

Kaupparekisterituomioistuin Berliini-Charlottenburg, HR B 144026B - veronumero 27/024/11477

ALV: n 27 §: n mukainen liikevaihtoveron tunnistenumero: DE 284395558

2 § Tarjouksen perusteet ja sopimuksen tekeminen

(1) Sisäisesti tuotettujen alueiden esittely Internet-kaupassa
"Cold & Dog GmbH" on kutsu tilauksen tekemiseen eikä oikeudellisesti sitova tarjous. Raaka-aineiden kausittaisen saatavuuden vuoksi valmistajaa ei voida velvoittaa takaamaan tuotteiden jatkuvaa saatavuutta tarjouksen / hinnaston mukaan, mutta hakemus voidaan lähettää ja lähettää vain, jos asiakas hyväksyy nämä ehdot napsauttamalla Hyväksy GTC-painikkeessa ja sisällytti sen sovellukseensa.

(2) Sopimus tehdään valitsemalla ostoskorissa olevat määrät ja valikoimat seuraavan sitovan tilauksen yhteydessä napsauttamalla "Osta" -painiketta ja sen jälkeen sähköpostitse "Cold & Dog" -vahvistusta. Oy", Jonka asiakas voi tulostaa käyttämällä" Tulosta "-toimintoa.

(3) Pidätämme oikeuden ostettuun tuotteeseen, kunnes kaikki tämän toimitussopimuksen korvaukset, mukaan lukien kaikki liitännäisvaatimukset, on maksettu kokonaisuudessaan.

§ 3 hinnat ja maksutavat
(1) Tilaus ja yhteyshenkilöt tapahtuvat osoitteessa www.colddog-snack.de. Hinnat perustuvat tilauspäivänä voimassa olevaan sitovaan hinnastoon, joka näkyy tällä hetkellä verkkokaupassa. Kaikki hinnat sisältävät sovellettavan lakisääteisen myyntiveron, muut hintakomponentit, mukaan lukien toimituskulut ja kuljetuspakkaukset.

(2) Asiakas voi suorittaa maksun pankkisiirrolla tai PayPalilla tai PayPal express -palvelulla. Ottaen huomioon
PayPal-maksujärjestelmään sovelletaan PayPalin yleisiä ehtoja
- uusin versio-.

(3) Kauppahinta on maksettava heti sopimuksen tekemisen jälkeen.

 

§ 4 Tilaus, toimitus, valmius hyväksyä ja siirtää riski
(1) Toimitus tapahtuu kylmän & koiran pakastettujen jogurttierikoisuuksien laadunvarmistuksen vuoksi DPD Expressin toimesta käyttäen erityisiä kuljetuspakkauksia (kuivajäälisäaine) viikon aikana maanantaista perjantaihin.

(2) Asiakkaan on noudatettava Cold & Dogin lähettämässä sähköpostissa olevia varoitusvaroituksia Oy käsittelystä (kuivajää = CO2-rakeet) onnettomuuksien välttämiseksi. Lasten on vältettävä kuivajään käsittelyä tai koskettamista (loukkaantumisvaara). Kuten sovittiin, toimitus tapahtuu toimituspäivänä klo 8-18. Sopimuksen olennainen osa on, että asiakas varmistaa vastaanottovalmiuden sinä päivänä henkilökohtaisesti tai täysi-ikäisten valtuutettujen henkilöiden kautta. Esteettömyyden varmistamiseksi on välttämätöntä antaa henkilökohtainen puhelinnumero tilausta tehtäessä.

(3) Ehdot der Yleiset logistiikkajärjestelmät
Saksa GmbH & Co. OHG  uusin versio -.

5 § Viivästyminen hyväksymisessä

Tavaroiden herkkyyden ja toimituslämpötilan alapuolelle putoamisen riskin vuoksi uusia toimitusehdotuksia ei tehdä. Vahingonkorvauksena voimme periä kiinteän määrän 5% menetetystä liikevaihdosta ilman todisteita, jolloin asiakas saa todistaa, ettei vahinkoja ole aiheutunut. Muut vahingonkorvausvaatimukset eivät vaikuta.

6 § Virheitä koskevat vaatimukset

(1) Asiakkaan on tarkistettava tavarat asianmukaisessa määrin heti vastaanottamisen jälkeen ja ilmoitettava ilmeisistä puutteista heti niiden löytämisen jälkeen. Ilmoituksen saaminen meille on ratkaisevaa määräajan noudattamisen kannalta. Tavarat on säilytettävä asianmukaisesti ja niitä on käsiteltävä vähintään miinus 18 astetta, kunnes ne tarkastetaan. Palautus voidaan tehdä vain suostumuksellamme.

(2) Jos ajoissa tehdään perusteltuja valituksia, asiakas voi pyytää täydentävää suoritusta. Meillä on oikeus kieltäytyä lisäsuorituksista lakisääteisten määräysten mukaisesti. Täydentävän suorituksen epääminen, sen epäonnistuminen tai kohtuuttomuus asiakkaalle oikeuttaa asiakkaan peruuttamaan sopimuksen tai alentamaan hintaa. Siltä osin kuin peruuttamista ei ole kielletty lailla, asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus tai alentaa kauppahintaa vasta sen jälkeen, kun hänen määräämänsä kohtuullinen määräaika on epäonnistunut, ellei määräaika ole lainvoimainen. Peruuttamisen yhteydessä asiakas on vastuussa pilaantumisesta, tuhoutumisesta ja käyttämättömästä käytöstä paitsi omassa tavanomaisessa hoidossaan myös huolimattomuudesta ja tahallisesta virheestä.

(3) Jos emme ole toimitettujen tavaroiden valmistaja, vahingonkorvausvaatimuksia voidaan esittää meitä vastaan ​​vain siinä määrin kuin voimme esittää takautumisvaatimuksia tuotantoketjun alkupään toimittajaa vastaan.

(4) Emme vastaa mistään vastuusta tuotteitamme koskevista julkisista lausunnoista ja mainontalausekkeista, joita emme ole suoraan aloittaneet.

§ 7 Vastuu, vahingonkorvaus

(1) Osana riskinsiirtoa asiakkaan on taattava pakastusketjun keskeytymätön suojaus vähintään miinus 18 celsiusasteesta varastoinnin aikana määritetyn varastointiajan kuluessa.

(2) Asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksia ei oteta huomioon. Tähän eivät sisälly asiakkaan vahingonkorvausvaatimukset henkilövahingoista, raajoista, terveydestä tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta (päävelvoitteet) sekä vastuu muista vahingoista, jotka johtuvat tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuksien rikkomisesta Cold & amp; Koira, sen lailliset edustajat tai varajäsenet. Keskeisiä sopimusvelvoitteita ovat ne, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi.

(3) Hyödyttömiä kuluja ei voida vaatia missään olosuhteissa. Vahingonkorvausvaatimukset meistä jostakin oikeudellisesta syystä raukeavat viimeistään vuoden kuluttua tavaran toimittamisesta asiakkaalle, jos vahingonkorvausvastuu on tiedossa tai törkeän huolimattomasta tietämättömyydestä olosuhteista, joihin vaatimus johtuu, ja vastuussa olevaan henkilöön vastuuvelvollinen. Lyhyemmillä lakisääteisillä kausilla on aina etusija. Lakisääteisiä määräyksiä sovelletaan vastuuseen tahallisesta tahallisuudesta ja meille johtuvasta ruumiin ja terveyden vahingoittamisesta tai ihmishenkien menetysten yhteydessä. Jos tavaroiden loppuasiakas on kuluttaja, vanhentumisaikaan sovelletaan lakisääteisiä säännöksiä asiakkaan mahdollisista takautumisvaatimuksista.

8 § Peruutus- ja palautusoikeus

(1) Asiakas voi peruuttaa sopimusilmoituksensa tekstimuodossa (esim. Kirje, faksi, sähköposti) kahden viikon kuluessa perustelematta. Määräaika alkaa tämän ilmoituksen vastaanottamisesta aikaisintaan, mutta ei ennen sopimuksen tekemistä. Peruutuksen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruutuksen tai peruutuspyynnön hyvissä ajoin. Peruutus on osoitettava sopimuskumppanille näiden ehtojen 2 §: n mukaisesti. Peruutusoikeus vanhenee ennenaikaisesti, jos molemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimuksen kokonaan nimenomaisesta pyynnöstä ennen kuin asiakas on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan.

(2) Tosiasiallisen peruutuksen tapauksessa molemminpuolisesti saadut edut on palautettava. Jos asiakas ei voi palauttaa vastaanotettua palvelua kokonaan tai osittain tai voi palauttaa sen vain heikentyneessä kunnossa, asiakkaan on ehkä korvattava arvo. Lisäksi asiakas voi välttää velvollisuuden maksaa korvausta olematta kuluttamatta tuotetta ja pidättäytymättä tekemästä mitään, mikä voi heikentää sen arvoa. Kohteet, joita ei voi pakata, kerätään asiakkaalta. Asiakkaan on vastattava palautuskustannuksista, jos palautettavien tuotteiden hinta ei ylitä 75 euron hintaa. Muussa tapauksessa palautus asiakkaalle on maksutonta. Maksuvelvoitteet on täytettävä 30 päivän kuluessa.

9 § Työkyvyttömyyslauseke

Jos meidän ja asiakkaamme välisen sopimuksen yksittäiset määräykset ovat tai tulevat tehottomiksi tai kyseenalaisiksi, tämä ei vaikuta muihin määräyksiin; muita säännöksiä on tulkittava ottaen huomioon taloudellinen tarkoitus, johon tehottomalla tai kyseenalaisella säännöksellä pyrittiin.

§ 10 Tietojenkäsittelyä koskevia huomautuksia

(1) Kylmä ja koira Oy kerää asiakastietoja osana sopimusten käsittelyä. Tällöin se noudattaa erityisesti liittovaltion tietosuojalain ja telemedialain säännöksiä. Cold & Dog ilman asiakkaan suostumusta Oy Kerää, käsittele tai käytä asiakkaan inventaario- ja käyttötietoja vain siltä osin kuin se on tarpeen sopimussuhteen toteuttamiseksi ja telemedian käyttöön ja laskutukseen. Sitten poisto tapahtuu.

(2) Ilman asiakkaan suostumusta asiakkaan tietoja ei käytetä mainontaan, markkinoihin tai mielipidetutkimuksiin.

§ 11 Suorituspaikka, lainkäyttöalue, sovellettava laki

(1) Kaikkien maksujen suorituspaikka on Berliini. Kauppiaiden osalta yksinomainen lainkäyttöalue on Berliini. Lisäksi tämä koskee vaatimuksia, jotka on nostettu asiakasta vastaan, joka siirtää sopimuksen tekemisen jälkeen kotipaikan tai vakituisen asuinpaikkansa ZPO: n soveltamisalan ulkopuolelle tai jonka kotipaikkaa tai asuinpaikkaa ei tunneta vaatimusten esittämishetkellä. oikeudessa.

(2) Asiakkaan ja Cold & Dogin välinen suhde Oy joihin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia; tämä koskee kaikkia sopimuksia, sopimuksia ja sopimuksia

×
Tervetuloa tulokas

Nettotilausten Checkout

erä Hinta Määrä Yhteensä
Välisumma 0,00€
Postimaksu
Yhteensä

Toimitusosoite

Shipping Methods